ยินดีต้อนรับ Guest เข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
   Thainetclub.com
 
Welcome!
  Menu

User Login !
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 

Link!

 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุดแต่งตั้ง
..........เนื่องจากสภาพปัญหาของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศขณะนี้มีมากมายหลายปัญหา จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมขึ้น พื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องคณะทำงานมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายวิกรานต์ ทิศา
นายไพศาล ทีปพงศ์
นายศุภกิจ ศรีโชติ
นายธำรงค์ศักดิ์ อาวสกุลสุทธิ
นายบุญเลิศ ทรัพย์เกิด
นายวสันต์ อนันต๊ะ

ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
 

Copyright ฉ 2002-2003 Thainetclub.com. All rights reserved.