หัวข้อ : สอบถามโครงการส่งเสริมร้านอินเตอร์เน็ต (Goodnet) เพิ่มเติม 

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการฯ กรุณาติดต่อ ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 น.- 22.00 น. ได้ที่ 

คุณ วิกรานต์ ทิศา 0-2990-1764

คุณ ไพศาล ทีปพงศ์ 0-1816-9795

คุณ ศุภกิจ ศรีโชติ 0-1817- 3337

คุณ ต่อพงษ์ ใจชื่น (ภูเก็ต) 0-7268-0542

คุณ วสันต์ อนันต๊ะ (เชียงใหม่) 0-5387-8087

   ที่มา :  GoodNet   วันที่ : 25 ธ.ค. 2547    

Copyright © 2005 thainetclub.com