หัวข้อ : ไอซีทีทุ่มงบ20ล้านบาทลุยจัดระเบียบไซเบอร์ 

กระทรวงไอซีที ทุ่มงบประมาณ 20 ล้านบาท จัดระเบียบเกมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหามอมเมาเยาวชน โดยเพิ่มอำนาจให้ตัวแทนกระทรวงไอซีทีจับกุมผู้กระทำผิดได้

       นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ในการจัดระเบียบบริการไฮเทคต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน โดยจัดระเบียบทั้งบริการเกมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 ให้แต่งตั้งตัวแทนกระทรวงไอซีที มีอำนาจเป็นเจ้าพนักงานผู้ตรวจในเขตท้องที่ กทม.และในเขตท้องถิ่นให้มีอำนาจตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2548 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนการขออนุญาตเพื่อประกอบการจะขึ้นทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรม

     “หลังจากนี้กระทรวงไอซีทีจะแต่งตั้งบุคคลที่เข้าใจเทคโนโลยีมาเป็นผู้ดูแลอย่างเร่งด่วน พร้อมเร่งระดมความเห็นในการจัดระเบียบเกมออนไลน์ โดยในวันที่ 19 กันยายนนี้ จะจัดสัมมนาเรื่องโอกาสและทางเลือกของเด็กและเยาวชน ก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเยาวชนที่เล่นเกมออนไลน์ เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุด” นายสรอรรถ กล่าว

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ได้สั่งการให้ขยายโครงการกู๊ดเน็ต เพื่อเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐให้มากขึ้น เป็นทางเลือกสำหรับเยาวชนผู้ใช้บริการ ส่วนการตรวจสอบเว็บไซต์ไม่เหมาะสมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สถิติล่าสุดพบว่าได้สั่งปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเดือนละประมาณ 400-500 แห่ง

     นายสรอรรถ ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เปิดเว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมาย โดยจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเปิดให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับจากนี้ พร้อมทั้งเตรียมเปิดเว็บไซต์ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างวัสดุภัณฑ์ทั้งหมดของหน่วยงานรัฐ ให้เปรียบเทียบราคาก่อนจัดซื้อ.

   ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ   วันที่ : 15 ก.ย. 2548    

Copyright © 2005 thainetclub.com