หัวข้อ : ไอซีทีตั้งคณวัฒน์สานต่อกู๊ดเน็ต 

       สรอรรถตั้งคณวัฒน์ เป็นเจ้าภาพดูแลโครงการกู๊ดเน็ตต่อ หวังแก้ปัญหาเด็กติดเกมรวมทั้งร้านอินเทอร์เน็ตเถื่อน ดันปณท.รับส่งเอกสารหน่วยงานรัฐเหมาจ่ายเดือนละ 4 พันบาท
       
       นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงว่าได้แต่งตั้งนายคณวัฒน์ วศินสังวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีเป็นประธานในการแก้ปัญหาการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ตและการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนติดเกม รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจสถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกร้านพร้อมทั้งสานต่อโครงการร้านอินเทอร์เน็ตสีขาว หรือ Goodnet ที่จะร่วมมือกับบริษัท ทีโอที เพื่อให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ใช้บริการอื่นๆได้ใช้บริการร้านที่ผ่านการตรวจสอบของไอซีที
       
       “ในวันที่ 19 ก.ย.นี้กระทรวงไอซีทีจะจัดสัมมนาเรื่อง โอกาสทางเลือกของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังสัมมนาได้ทราบถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนติดเกม และผลกระทบที่เกิดจากการติดเกม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว”
       
       สำหรับความคืบหน้าร่างพรบ.ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมสถานบริการอินเทอร์เน็ตขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของครม.เพื่อแก้ไขบางเรื่องให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดได้มากขึ้น ส่วนในระหว่างนี้กระทรวงไอซีทีต้องใช้ พรบ.ควบคุมกิจการวัสดุเทปและวัสดุโทรทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรมมาบังคับใช้ไปก่อนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มอำนาจโดยให้เจ้าพนักงานของกระทรวงไอซีทีสามารถดำเนินการเป็นเจ้าพนักงานผู้ตรวจสถานประกอบการอินเทอร์เน็ตในเขตท้องที่กรุงเทพฯและเขตท้องที่ในจังหวัดอื่นที่มีอำนาจตรวจสอบและจับกุมได้ทันที
       
       “หากรอพรบ.อาจใช้เวลาเป็นปี ซึ่งตอนนี้ร้านอินเทอร์เน็ตกว่า50% เปิดโดยไม่มีใบอนุญาต มหาดไทยจึงให้อำนาจไอซีทีเพิ่มเติมในส่วนพรบ.ควบคุมกิจการวัสดุเทปและโทรทัศน์”
       
       ทั้งนี้จะเน้นหนักในเรื่องห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี เข้าไปใช้บริการหลังเวลา 22.00 น. โดยกฎข้อบังคับดังกล่าวจะนำเข้าไปกำกับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หากผู้ประกอบการใดละเมิดจะมีความผิดและถูกปรับ โดยกระทรวงไอซีทีจะเร่งประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
       
       สั่งปณท.ลุยธุรกิจใหม่
       
       นายสรอรรถ กล่าวว่ามติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท.) แทนการจัดส่งเองอย่างที่ผ่านมาซึ่งไปรษณีย์จะมีบริการส่งด่วนภายใน 3 ช.ม. ค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะส่งโดยเริ่มต้นที่ 150 บาท หากหน่วยงานใดต้องการใช้บริการแบบธรรมดา จะคิดค่าบริการเหมาจ่าย 4,000 บาทต่อเดือนต่อ1 กระทรวง รวมทั้งหมด 19 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้มี 3 หน่วยงานที่ได้เริ่มใช้บริการดังกล่าวแล้ว คือ กระทรวงไอซีที กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. โดยคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากระบบการจัดส่งของปณท.ได้จัดเตรียมรถจักรยานยนต์และเจ้าหน้าที่ไปประจำที่กระทรวงต่าง ๆ แห่งละ 2 คัน
       
       ตรวจระบบสื่อสารสุวรรณภูมิ
       
       นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในสนามบินสุวรรณภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยาและ ทีโอที นั้นรมว.ไอซีทีจะเดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยในวันที่ 23 ก.ย. ก่อนที่จะเปิดทดลองใช้สนามบินในวันที่ 29 ก.ย.นี้ โดยกรมอุตุ ฯได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆคืบหน้าไปแล้วประมาณ 85% ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเดิมอยู่เล็กน้อย เนื่องจากมีการปรับรันเวย์ใหม่ จึงส่งผลให้ระบบสายที่วางไว้ต้องรื้อออกมาวางใหม่ แต่กรมอุตุยืนยันว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการที่จะเปิดให้บริการอย่างแน่นอน
       
       ในส่วนของ ทีโอที ที่จะต้องวางระบบโทรศัพท์ทั้งหมดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศบริษัท กสท โทรคมนาคมจะเป็นผู้ดำเนินการเอง รวม 5 จุด ซึ่งหลังจากลงนามร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนจึงจะสามารถให้บริการได้
   ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์ 15 กันยายน 2548 10:11 น.    วันที่ : 15 ก.ย. 2548    

Copyright © 2005 thainetclub.com