หัวข้อ : ผุด"คอลเซ็นเตอร์ทรท."จับผิดขรก.-ขีดเส้น3 ด.ล้างอบายมุข 

นายกฯขึงขังขันนอตข้าราชการลุยแก้ปัญหาสังคม ขู่ฟันผู้ว่า-ผู้การฯปล่อยเละเทะ ปล่อยหวย การพนัน เซ็กส์เกลื่อนเมือง ขีดเส้น 3 เดือนทุกอย่างต้องเรียบร้อย ผุด “คอลเซ็นเตอร์ไทยรักไทย” คอยจับผิดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซัดสื่อเผยแพร่สิ่งมอมเมาวอนให้ยกเลิกระบุถ้าไม่มีงบจะช่วย เตรียมรุกจัดระเบียบพระสงฆ์เลิกสอนให้คนงมงายหันมาเน้นหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์
       
       วันนี้( 1 ต.ค.) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมนโยบายรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก 9.30 - 11.30 น.เป็นการประชุมนโยบายให้บริการประชาชน ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 7 คน เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพฯ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสังคม
       
       จากนั้นช่วง 12.00 น.-13.30 น.พ.ต.ท.ทักษิณ ประชุมหารือนโยบายด้านความมั่นคง โดยร่วมรับประทานอาหารไปด้วย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกนาย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       
       ต่อมาเวลา 14.00 น.-16.00 น.นายกรัฐมนตรี จะประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมทั้งหมดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีทั่วประเทศเข้าร่วมด้วย
       
       พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการโดยเร่งรัดให้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งด้านการเมืองพัฒนาไปได้ค่อนข้างสูงกว่าระดับอื่น รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ แต่ด้านสังคมจะต้องช่วยกันดึงขึ้นมาอย่างมาก ซึ่งตนอยากจะเน้นการพัฒนาด้านสังคมในภาวะปัจจุบันที่ยังถือว่าไม่สมดุลกับการพัฒนาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ถ้าการเมืองนำหน้ามากเศรษฐกิจตามไม่ทัน คอรัปชั่นจะสูงซึ่งหลายประเทศประสบปัญหานี้อย่างเห็นได้ชัด ถ้าเศรษฐกิจพัฒนาเร็วสังคมก็จะแย่และการพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่มีทางยั่งยืนถ้าสังคมเสื่อมโทรม โดยระบุว่าเวลานี้เด็กๆกำลังป่วยเนื่องจากภูมิคุ้มกันทางสังคมอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัวบกพร่อง ติดการพนัน เซ็กส์ และยาเสพติด ซึ่งทุกฝ่าจะต้องช่วยกัน
       
       อย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คนที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ให้เชื้อโรคแข็งแรงได้ก็คือข้าราชการที่อยู่ในที่นี้ ซึ่งมีบางคนนอกจากไม่ช่วยเหลือแล้วยังไปร่วมกันทำลายเด็ก
       
       “เรื่องของเด็กฟังแล้วมันน่ากลัวมาก อายุสิบกว่าปีก็ท้อง บางครั้งก็ท้องไม่รู้เรื่องด้วยว่าใครเป็นพ่อ รถมอเตอร์ไซด์แต่งแรงๆ หน่อยมาจอด ผู้ชายอัปลักษณ์หน้าตาขี้เหร่ก็ไม่สนใจ กระโดดขึ้นรถไปกับเขา สุดท้ายก็โดนข่มขืนหรือไม่ก็ไปแข่งรถกันตอนกลางคืน แข่งเสร็จใครชนะก็แลกผู้หญิงกัน เพื่อเป็นรางวัลในการชนะ นี่มันอะไรสังคมไทยมันแย่ขนาดนี้แล้วหรือ” นายกฯกล่าวถึงปัญหาสังคม
       
       “ผมไม่เชื่อว่าพวกท่านไม่รู้ ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้และไม่รู้ ไม่มีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครองจะไม่รู้ ไม่เข้าใจในพื้นที่ตัวเอง เพียงแต่ปัญหามันมีหลายเรื่อง ตรงนี้น่าเห็นใจและรัฐบาลก็เร่งรัดนโยบายหลายอย่าง แต่วันนี้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายคิดง่ายๆคือเอาทุกข์ของชาติ ทุกข์ของบ้านเมืองมาเป็นของท่าน และในอำนาจหน้าที่ของท่านพึงจะทำอะไรได้ ช่วยกันทำไม่ต้องรอให้สั่ง ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ถ้าท่านทำอย่างนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือมากๆ” นายกรัฐมนตรีกล่าว
       
       พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า สำหรับปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องเป็นปัญหาที่ดูแล อย่างเด็กที่จบปริญญาวันนี้ ถ้าอยู่บ้านนอก เป็นคนบ้านนอก แล้วมาอยู่กรุงเทพฯ ไม่มีครอบครัวอยู่กรุงเทพฯ ต้องเช่าบ้านอยู่ จบปริญญาตรีวันนี้เงินเดือนไม่พอใช้ ยกเว้นจะอยู่กับพ่อแม่ และค่านิยมที่มันเปลี่ยนไปบางครั้งเด็กยอมที่จะเอาตัวเข้าแลก เป็นภาวะที่เราต้องหาทางแก้ไขซึ่งเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องทำต่อไป เวทีทางศาสนาก็ต้องทำ
       
       “ผมจะประชุมกับพระ เพราะ ถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์ของเราจะตัองยึดหลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มากกว่าจะเอาศาสนาอื่นมาแฝงในศาสนาพุทธจนทำให้คนงมงาย มากกว่าให้ปัญญาคนเพราะความจริงแล้วเป็นศาสนาที่ให้ปัญญามากแต่วันนี้ปัญญาเรากำลังหายไป เลยต้องมาพูดคุยกันหลายฝ่าย” พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวและว่าต่อไปจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้ภาคประชาชน ซึ่งจะมีการรักษากติกาไม่ให้คนที่อ่อนแอถูกคนที่แข็งแรงกว่ารังแก
       
       พ.ต.ท.ทักษิ กล่าวต่อว่า การบังคับใช้กฎหมาย และไม่บังคับใช้กฎหมายต้องนำไปสู่การสร้างสันติสุข ในสังคม ถ้าสังคมไม่สันติสุขและต้องบังคับใช้กฎหมายก็ต้องใช้ แต่ถ้าบังคับใช้กฎหมายแล้วสังคมยังไม่สันติสุข วุ่นวาย ก็ต้องหยุดการบังคับใช้กฎหมายหรือหยุดบังคับใช้กฎหมายชั่วคราว แต่ถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วสังคมเกิดการข่มเหงรังแกกัน อันนี้พวกท่านผิด จุดประสงค์มีแค่นี้ ไม่มีหลักอื่น
       
       “ผมเป็นคนพบกับผู้คนมาก ออกไปเยี่ยมราษฎรและเขากล้าส่งจดหมายน้อยให้ผม และผมเป็นคนความจำดี จะเก็บเรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไร รวมถึงตู้ร้องเรียนหน้าบ้านพิษณุโลกด้วย สิ้นเดือนตุลาคมนี้ผมจะเปิด คอลเซ็นเตอร์ พรรคไทยรักไทย ตรงนี้ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอีก โรงพักไหนไม่รับแจ้งความ หากมีคนโทรเข้ามา ผมจะให้คอลเซ็นเตอร์ต่อหาผู้กำกับเลย ให้คนที่ไม่ได้รับแจ้งความ ได้พูดสายกับผู้กำกับโดยตรง ผมจะมีเบอร์ผู้กำกับทั่วประเทศไว้ที่คอลเซ็นเตอร์ รวมถึงหน่วยงานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ไม่รับร้องทุกข์ ตรงนี้จะคอลเน็คหมด การทำงานต่อไปจะเป็นเชิงรุก ถ้าทำงานเชิงรุกจะไม่มีการตั้งรับ”พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าว
       
       พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า เราเคยทำสำเร็จมาแล้วตอนการปราบยาเสพติด ท่านอาจจะสปอยผมว่าท่านเก่ง ทำให้ผมอยากติดใจ แต่ที่ติดใจและอยากทำอีก คือการใช้พื้นที่กำหนดเป้าหมายเพื่อการกวาดล้างเชื้อโรคทั้งหลายที่ทำให้สังคมเจ็บป่วยออกไปให้หมด เบื้องต้นภายใน 3 เดือนนี้ จากนี้ไปถึงวันที่ 1 ม.ค. ให้ท่านรีบออกไปตักเตือน ทุกคนให้พึงระมัดระวังให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบเขตกฎหมาย และขอบข่ายศีลธรรมด้วย ไม่ใช่ว่ามีผับถูกกฎหมายแต่ก็ค้ายาอยู่ข้างใน อย่างที่ในกรุงเทพฯก็มีอยู่ ในกรุงเทพฯ ผมถึงให้ทำเครื่องตรวจโคเคน ตอนนี้ลูกคนมีสตางค์หันมาใช้โคเคนกัน เพราะว่ามันส่งกันง่าย โทรศัพท์แป๊บเดียว มีมอเตอร์ไซค์มานำส่งเรียบร้อยเพราะราคามันแพงเสพง่าย แป๊บเดียวก็เรียบร้อย แต่ก็ต้องขอบคุณที่ บชน. เอาจริงเอาจังสามารถจับกุมได้หลายราย จึงขอให้ผับทั้งหลายที่ไร้คุณธรรมศีลธรรม ต้องถูกปิดสถานเดียว พวกที่ไร้คุณธรรมจะปิดอย่างถาวร เพื่อไม่ให้อยู่กับสังคมเด็กอีกต่อไป
       
       พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า วันนี้การพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ฮิตมาก ในช่วงฤดูการแข่งขันพรีเมีย ลีก เพราะหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนวันนี้ต้องขอร้องเลยว่า ถ้าจะร่วมกันสร้างสังคม การโฆษณาขายเพศ ขายเซ็กซ์ ลงกันโจ๋งครึม คอลัมน์การวิจารณ์กีฬามีการให้แต้มต่อกันเรียบร้อย มันมีหมด โฆษณาหนี้นอกระบบมีหมด ขอความกรุณาสื่อสิ่งพิมพ์ช่วยกันดูหน่อยเรือ่งจริยธรรม ถ้ารายได้ตรงนี้จะขาดไปบ้าง และอยู่ไม่ได้มาบอก เดี๋ยวจะหาโฆษณามาช่วย แต่อย่าเอาพื้นที่โฆษณาไปเมามอมประชาชนเลย
       
       “ผมขอ จะให้ไปไหว้ทีละฉบับก็จะไป ขอให้เจ้าหน้าที่สันติบาลช่วยดูหน่อย เราไม่ยุ่ง อยากด่ารัฐบาลก็ด่าไป แต่สิ่งที่จะทำลายจริยธรรม ศีลธรรม เชิญ บก.กรุณาช่วยดู หรือจะให้ผมไปไหว้ถึงที่ก็จะไป”นายกฯ กล่าว
       
       นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ข้าราชการในทุกหน่วยงานอย่างมีความขัดแย้งกันพร้อมทั้งขู่ว่าจะถูกโยกย้ายมาช่วยราชการที่ส่วนกลาง และจะใช้มาตรการทางสังคมมาตรวจสอบด้วย
       
       “วันนี้ผมเป็นนายกฯหลายปี ชักชำนาญรู้วิธีหาอัตราเฉพาะตัวได้ เมื่อก่อนจะย้ายกันทีก็เป็นแบบหมุนเวียน เป็นการย้ายคนไม่ดีอีกทีหนึ่งไปอยู่อีกทีหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ใช้การหมุนเวียนแล้ว แต่จะใช้วิธีการทิ้งไว้เลย เอาเก็บไว้ กองข้างๆ ถ้าสำนึกเมื่อไหร่ หรือดูท่าทางว่าถ้าจะกลับไปทำงานได้ก็จะให้กลับไป วันนี้ตำแหน่งประจำเตรียมไว้แล้ว ตำรวจก็มี ฝ่ายปกครองก็มี ฝ่ายอื่นไม่มีก็จะทำให้” นายกรัฐมนตรีกล่าว
       
       นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่าย โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานที่ผู้ว่าฯบางจังหวัดสามารถทำได้ดี แต่ไม่ได้ว่าข้าราชการเราแย่ ข้าราชการที่เก่งก็เก่งจริงๆ ยกตัวอย่างเรื่องลูกผมโทรศัพท์หาย ก็ได้แจ้งตำรวจ เชื่อไหมเขาเช็คทันที รู้เลยว่าโทรศัพท์นี้อยู่ที่ไหนอย่างไร 2 วันเท่านั้น เรียบร้อย เหลือเชื่อเลยว่าจะตามเจอ ให้รู้เลยว่าตำรวจไทยเก่ง เพียงแต่ตำรวจไทยงานเยอะ ถ้าเขาให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทำได้สำเร็จ
   ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์ 1 ตุลาคม 2548 16:23 น.    วันที่ : 1 ต.ค. 2548    

Copyright © 2005 thainetclub.com