หัวข้อ : พ่อแม่ยุคใหม่เสนอ "ปัญหาเด็กติดเกม" เป็นวาระแห่งชาติ 

พม.รับหน้าเสื่อตั้งคณะกรรมการ 1 ชุดศึกษาและจัดแบ่งระดับเกมออนไลน์ รวมทั้งร่วมกำหนดจริยธรรมของผู้ประกอบการ “วัฒนา” แนะกระทรวงต่างๆ ออกกฎหมายอย่ารัดจนแน่นควรเผื่อช่องว่างไว้ด้วย ด้านผู้ปกครองเด็กเสนอปัญหาเด็กติดเกมให้เป็นวาระแห่งชาติ เน้นย้ำผู้ปกครองควรเอาใจใส่มากกว่านี้ พร้อมแนะจัดแข่งขันเกมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
       
       นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนติดเกม ครั้งที่1/2548 โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ตลอดจนตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมประชุม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีผู้ประกอบการนำเข้าเกมหรือ Server มาร่วมด้วย ทั้งนี้สำหรับการจัดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาออกเด็กและเยาวชนติดเกมซึ่งยังเป็นเป็นปัญหาสะสมและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มมีผู้ประกอบการนำเกมออนไลน์เข้ามาในประเทศไทย โดยระหว่างการประชุมได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเวลาผ่านไปร่วม 2 ชั่วโมง นายวัฒนา จึงได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนว่า ตนขอเปลี่ยนเป็นการหารือเพื่อแก้ปัญหาเกมออนไลน์กับมนุษย์หรือมนุษย์ติดเกม
       
       เนื่องจากระหว่างการหารือมีผลวิจัยออกมาว่าไม่ใช่เพียงเด็กและเยาวชนที่ติดเกมแต่มีผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 60 ปี ก็ติดเกมด้วยเช่นกัน และที่ประชุมก็ยังเห็นตรงกันว่าเกมมีทั้งประโยชน์และโทษหากมีการเล่นในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นตนได้มอบหมายให้ปลัดพม.ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยจะเชิญผู้เชี่ยวด้านอินเทอร์เน็ต นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกำหนดจริยธรรมของผู้ประกอบการและกำหนดแบ่งระดับเนื้อหาของเกมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเกมใดที่เด็กและเยาวชนไม่ควรเล่น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและเยาวชน ตลอดจนสังคมโดยรวม ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งตนคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้เมื่อได้กำหนดระดับเนื้อหาที่ชัดเจนแล้ว ต่อไปหากร้านอินเตอร์เน็ตใดยังฝ่าฝืนปล่อยให้เด็กเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมก็จะต้องได้รับโทษ ส่วนเรื่องสถานที่ตั้งของร้านอินเตอร์เน็ตไม่ใช่ปัญหาแม้จะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหรือชุมชน เพราะร้านเหล่านี้ยังมีประโยชน์กับเด็กที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์และต้องการใช้เครื่องทำรายงานสามารถเข้ามาใช้ที่ร้านเหล่านี้ได้
       
       “เรายังไม่มีคู่มือและการรับรู้ร่วมกันจึงไปหาความร่วมมือกับสังคมยาก ดังนั้นจะตั้งคณะทำงานมาช่วยหาจุดสมดุลของเรื่องนี้ให้ได้ ว่าเนื้อหาเกมแบบใดที่ไม่ควรให้เด็กเล่น รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกำหนดเป็นประมวลจริยธรรมขึ้นมา จะได้ให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะที่มีอยู่ที่กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเล่นเกิน 3 ชั่วโมงมันหยาบเกินไป เจ้าของร้านบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมแต่ละเกมเป็นยังไง แม้แต่ผู้ปกครองบางคนยังเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลย แล้วจะไปดูแลลูกได้อย่างไร ดังนั้นต้องเร่งให้ข้อมูลให้ความรู้เรื่องนี้กับทุกฝ่าย จากนั้นจะนำไปสู่การปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องและเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่งผมอยากจะฝากเตือนกับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เรื่องการออกกฎหมายว่าอย่าไปล็อกหรือฟิกซ์มากเกินไปควรเปิดช่องไว้เพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ด้วย ” นายวัฒนา กล่าว
       
       นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ นักวิชาการด้านอินเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เสนอวิธีการแก้ปับหาเด็กติดเกมว่า จะมี 4 ประการที่สำคัญ ได้แก่ 1. ต้องเร่งจัดแบ่งระดับความรุนแรงเนื้อหาของเกม 2. การจดทะเบียนร้านอินเตอร์เน็ตต้องมีการเข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่และต้องบังคับดูแลให้ร้านเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. แก้ปัญหาที่ตัวผู้ประกอบการโดยสร้างความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการเกม เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต และผู้ประกอบที่เป็นแหล่งการโฆษณาเกม อย่างเช่น วารสารเกมให้ตระหนักถึงจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยต้องมาประมวลจริยธรรมร่วมกัน และ 4. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างเด็กและผู้ปกครองต่อปัญหาเกมออนไลน์ให้เด็กเข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องห้ามและตัวผู้ใหญ่เองก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและพยายามเข้าใจเด็กที่ติดเพื่อค่อยๆให้เด็กยอมรับและเห็นโทษของการเล่นมากเกินไป
       
       “เรื่องนี้ต้องทำโดยเร่งด่วนและต้องแก้ไขแบบครบวงจร นี่ก็ผ่านมา 3 ปีแล้วที่หารือกันแต่ไม่เคยเป็นผลเพราะหลายหน่วยงานต่างเกี่ยงงอนกันทำงาน อย่างกระทรวง ICT ออกมาตรการดูแลแต่งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกลับอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม ขณะที่การปราบปรามไปอยู่ที่ตำรวจฝ่ายเดียว ณ วันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯอาสาเป็นเจ้าภาพก็น่าจะดีแต่ขอให้ทำจริงด้วย” นายอิทธิพล กล่าว
       
       ขณะที่นายแพทย์สุรินทร์ สิงหานินทร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกล่าวว่า ควรจะให้การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกับควรจัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทมาจัดแข่งขันเกมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดยให้เด็กคิดค้นเกมคิดมาเอง ตลอดจนจัดทำหนังสือคู่มือสร้างวินัยให้ลูกรักและที่สำคัญพ่อแม่ควรจะมีบทบาทให้มากกว่านี้ควรจะเป็นผู้เลือกเกมให้ลูกเล่นพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกด้วย
       
       ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังมีการเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดตั้ง Call center รับเรื่องราวเด็กติดเกมออนไลน์ด้วย
   ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์ 8 ตุลาคม 2548 07:37 น.    วันที่ : 8 ต.ค. 2548    

Copyright © 2005 thainetclub.com