หัวข้อ : แจกเกมส์ฟรี สำหรับผู้สนใจ 

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ info@thainetclub.com

รายละเอียดดังนี้

ชื่อร้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์

เมล์

ทางคณะทำงานจะจัดส่งให้แก่ผู้สนใจตามที่อยู่ที่แจ้งมา

   ที่มา :  ชมรมผู้ประกอบการ   วันที่ : 19 ม.ค. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com