หัวข้อ : สถานที่ติดต่อ สอบถาม สมาคมร้านอินเทอร์เน็ตไทย 

สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย 

Thai Internet Service Shop Association

110/6 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 029222902-4, โทรสาร 025943343

ติดต่อสิทธิประโยชน์ mail  Info@thainetclub.com

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับร้านอินเทอร์เน็ต

FAQ@Thainetclub.com

สอบถามปัญหา กฏหมายเบื้องต้น

Sayan@Thainetclub.com

MSN สอบถามที่ thamrongsak_a@hotmail.com

   ที่มา :  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย   วันที่ : 15 ก.พ. 10151    

Copyright © 2005 thainetclub.com