หัวข้อ : แบบฟอร์มคำร้องคำขออนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ 

http://www.thainetclub.com/TISA/mm4-1.jpg 

http://www.thainetclub.com/TISA/mm4-2.jpg

http://www.thainetclub.com/TISA/mm4-3.jpg แผนที่ร้าน

http://www.thainetclub.com/TISA/mm4-4.jpg หนังสือรับรอง

   ที่มา :  สมาคมฯ   วันที่ : 9 มี.ค. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com