หัวข้อ : เด็กยุคใหม่คุ้นเคยกับพีซี - มือถือ - เครื่องเล่นเอ็มพีสาม 

NPD Group วิจัยพบ เด็กยุคใหม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรทัศน์ โดยสำรวจจากครอบครัวที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 4 - 14 ปีในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ใช้งานประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงเท่านั้น เด็กสมัยใหม่ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครอบครองอีกหลายประเภท เช่น เครื่องเล่นเกมคอนโซล (ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์), เครื่องเล่นซีดีหรือโทรทัศน์ (ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์) ด้วย
       
       การวิจัยดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อ เด็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Kids and Consumer Electronics) อานิต้า ฟราซิเออร์ (Anita Frazier) นักวิเคราะห์จาก NPD Group กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของเด็กในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
       
       "เด็กสมัยนี้ได้รับเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาจะแตกต่างไปจากเด็กในยุคก่อน ๆ อย่างสิ้นเชิง" โดยเธอได้ระบุว่า นับวัน เด็กที่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ดิจิตอลมีแต่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่รูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลจะเป็นเสมือนเข็มทิศบอกทางว่าพวกเขาจะเติบโตไปในทางใด
       
       สถิติตัวเลขการครอบครองเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลแบบพกพาของเด็กในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดการเป็นเจ้าของ-ใช้งานโทรศัพท์มือถือในเด็กเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์
       
       ฟราซิเออร์ระบุด้วยว่า เด็กในปัจจุบันมีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร็วขึ้น และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นด้วย ส่งผลให้พวกเด็ก ๆ สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นได้บ่อยยิ่งขึ้นด้วย
   ที่มา :  ผู้จัดการ   วันที่ : 12 มิ.ย. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com