หัวข้อ : ธปท.ผวาหนี้บัตรเครดิตพุ่ง เม.ย.เพิ่มขึ้นกว่า3พันล้าน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งตัวเลขการให้บริการบัตรเครดิตล่าสุด ณ สิ้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ปริมาณบัตรเครดิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อดูจากตัวเลขไตรมาสแรกที่ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเพียง 11 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีบัตรเครดิตให้บริการทั้งสิ้น 10,240,388 บัตร เทียบกับสิ้นเดือน มี.ค. ที่มีปริมาณบัตรเครดิต 10,156,382 บัตร หรือเพิ่มขึ้น 84,006 บัตร โดยในเดือน เม.ย. มีบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย 3,979,201 บัตร สาขาธนาคารต่างประเทศ 1,081,578 บัตร และบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) 5,179,609 บัตร

สำหรับยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 147,321 ล้านบาท เทียบกับเดือน มี.ค. ที่มียอดคงค้าง 143,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 3,757 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 โดยเป็นยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย 48,948 ล้านบาท สาขาธนาคารต่างประเทศ 28,978 ล้านบาท และนอนแบงก์ 69,394 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะเห็นว่ายอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตเดือน เม.ย. กลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างมาก สาเหตุอาจจะเนื่องจากประชาชนมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากภาวะน้ำมันแพงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือบัตรลดลง

ขณะที่ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรรวม ณ สิ้นเดือน เม.ย. มีทั้งสิ้น 57,306 ล้านบาท เทียบกับเดือนก่อนหน้า 63,184 ล้านบาท ลดลง 5,877 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.3 โดยเป็นปริมาณการใช้จ่ายในประเทศ 39,997 ล้านบาท และปริมาณการใช้จ่ายในต่างประเทศ 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 491 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อาจจะเป็นเพราะช่วงเดือน เม.ย. มีวันหยุดเทศกาลหลายวัน ทำให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูภาพรวมการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินทั้งระบบ จะพบว่าปริมาณบัตรยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่หากพิจารณาดูตัวเลขยอดสินเชื่อคงค้างจะเห็นว่ายอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาธนาคารต่างชาติมีอัตราเร่งตัวขึ้นจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

   ที่มา :  ไทยรัฐ   วันที่ : 12 มิ.ย. 2549    

Copyright © 2005 thainetclub.com